Clean Zone
0878 76 26 28
Пон.- Съб. 09.00ч.-20:00ч.

Политика за използване на бисквитки

Радваме се, че се интересувате от защитата на личните данни на нашата уеб страница. Бихме искали да се чувствате комфортно и безопасно при посещение на нашата уеб страница и да считате нашата концепция за защита на данните за качествен признак, ориентиран към клиентите.
Този сайт използва „бисквитки“ – малки текстови файлови съхранявани на Вашите устройства, за да помогнат на сайта да осигури по-добра практическа работа на потребителите.

По-нататъшни указания, свързани със защитата на личните данни, ще Ви информират за вида и обема на обработването на личните Ви данни от sem-technologies.com. Лични данни – това е информация, която пряко или косвено се отнася до Вашата личност или респективно може да се отнесе до нея. За правно основание при защита на данните служи на първо място Общия регламент за защита на личните данни (DSGVO).

1. Общ поглед

Обработването на данни от sem-technologies по същество се състои основно в следното:
С извикване на уебсайта на sem-technologies.com между Вашето устройство и нашия сървър се обменя различна информация. Тук може да става дума и за лични данни. Получената по този път информация може да се използва в това число и за оптимизиране на нашата уеб страница.

2. Извикване на нашата Уеб страница

Цели на обработването на данните/правно основание:
При извикване на нашата уеб страница от браузъра, който е инсталиран на Вашето устройство, автоматично и без каквито и да било действия от Вашата страна към сървъра на нашата уеб страница се изпраща:

и временно се съхранява в така наречения Log File (регистрационен файл) за следните цели:

Като правно основание за обработване на IP адреса служи член 6 алинея 1 буква е) от Общия регламент за защита на личните данни (по-нататък в текста се нарича кратко „Регламент”). Обоснованият ни интерес е обусловен от изброените цели по-горе за обработването на данни.

Получатели/Категории на получатели:
Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Данните се съхраняват за съответните срокове, които може да се проверят за всяка една „бисквитка“ в т.5 , като след изтичане на срока автоматично се изтриват.

3. Контактен формуляр/ имейл контакт/ телефонни обаждания/

Цели на обработване на данните/ правно основание:
Личните Ви данни, които ни предоставяте при попълване на контактни формуляри, по телефон или по имейл, ние разбира се третираме като поверителни. Ние използваме данните Ви изключително за конкретна цел, за обработка на запитването Ви. За правно основание при обработването на лични данни служи член 6 алинея 1 буква е) от Регламента. Нашият и Вашият аналогичен (обоснован) интерес от това обработване е обусловен от желанието да се отговори на вашето запитване, евентуално да се решат възникнали проблеми и по този начин да се запази и да се подобри удовлетворението Ви като клиент или ползвател на нашата уеб страница.

4. Изпращане на нюзлетъри

Цели на обработването на данните/правно основание:
На нашата уеб страница Ви предлагаме възможност да се абонирате за нашия нюзлетър (съобщения, съдържащи новини и рекламна информация). Ако сте дали съгласието си с получаването на нашия бюлетин, ние ще използваме вашия имейл адрес и евентуално името Ви за изпращане на (по възможност индивидуална) информация за продукти, акции и новини. Ние съхраняваме и обработваме тези данни с цел изпращане на бюлетини. Съдържанието на нюзлетъра обхваща предложения, намаления, а също така стоки и услуги, предлагани от sem-technologies.
За правно основание при обработването на данни в рамки на изпращаните нюзлетъри служи съгласието Ви по член 6 алинея 1 a) от Регламента.
За да сме сигурни, че при въвеждането на имейл адреса не са допуснати грешки, ние прилагаме така наречена Double-Opt-In-форма: След като сте въвели електронния си адрес в регистрационно поле, ние Ви изпращаме линк за потвърждение. Едва след като щракнете върху този линк, Вашият имейл адрес ще бъде включен в нашия дистрибутор.
Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на нюзлетър, като се отпишете от абонамента за нюзлетъра. Линка за отписване ще намерите в края на всеки нюзлетър. Отписването води до изтриване на запазени потребителски данни.

5. Присъствие онлайн и оптимизиране на уеб страници

5.1 „Бисквитки” – Общи указания
Въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от Регламента ние използваме на нашата уеб страница така наречените „бисквитки”. Интересът ни да оптимизираме нашата уеб страница трябва да се разглежда като обоснован в смисъла на цитирания по-горе регламент. С термина „бисквитки” се имат предвид малки файлове, които се записват върху Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), при посещение на нашата уеб страница. „Бисквитките” не причиняват никаква вреда на терминалното Ви устройство, те не съдържат вируси, троянски коне или друг спам. В „бисквитките” се записва информация, която се получава във връзка с използвано конкретно терминално устройство. Обаче това не означава, че ние по този начин непосредствено научаваме за вашата идентичност. Използването на „бисквитки” от една страна служи за по-приятно оформяне на нашето предложение, за да бъде по-добре възприето от вас. Така например ние използваме така наречените сесийни „бисквитки”, за да разберем, че вече сте посетили отделни страници от нашия сайт. Освен това за по-голямото удобство на ползвателите ние използваме временни „бисквитки”, които се записват от терминално Ви устройство за определен период от време.
От друга страна ние използваме „бисквитките”, за да анализираме използването на нашата уеб страница от гледна точка на статистиката с цел да оптимизираме нашето предложение. Тези „бисквитки” ни дават възможност при повторно посещение на нашата страница автоматично да разпознаваме, че сте ни посещавали по-рано. „Бисквитките” автоматично се изтриват, след като мине определено време. Повечето браузъри приемат „бисквитките” автоматично. Обаче Вие можете така да конфигурирате браузъра си, че „бисквитките” да не се съхраняват на компютъра ви или пък преди да се създаде нова „бисквитка”, винаги да се появява съответното указание. Пълното деактивиране на „бисквитките” може обаче да доведе до това, че някои функции на нашата уеб страница да престанат да действат.

5.2 Google Analytics (Google Анализ)

Цели на обработването на данните/правно основание:
Въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от Регламента услуга за пригоденото към нашите нужди организиране и постоянно оптимизиране на нашите уебсайтове ние използваме Google Analytics (Google Анализи), уеб аналитична услуга, предоставена от Google Inc. („Google“). Легитимният ни интерес от тази услуга произлиза от описаните цели. В тази връзка се изготвят псевдонимизирани потребителски профили и се използват „бисквитки”. „Бисквитка” създава следната информация за използването на тази уеб страница:

Тези сведения се използват, за да се направи отчет за използване на нашите уебстраници, за да се състави отчет за активността на сайтовете и за да се предоставят други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет. IP адреси се анонимизират, така че свързването им с определен адресат е невъзможно (така наречената опция IP Masking).
Вие можете да предотвратите инсталирането на „бисквитки” посредством съответни настройки на софтуера на Вашия браузър; но искаме да Ви обърнем внимание, че в този случай вероятно не всички функции на тази уеб страница ще могат да бъдат използвани в пълния им обем. Освен това Вие можете да предотвратите събирането на данни (вкл. Вашия IP адрес), създадени от „бисквитките” и отнасящи се до използваната от Вас уебстраница, както и обработването на тези данни от Google, ако изтеглите и инсталирате тези добавки за браузъра Browser-Add-on. Алтернативно към Browser-Add-on, особено при браузъри на мобилни терминални устройства, Вие можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics като кликнете върху този линк. По този начин се създава Opt-Out-„бисквитка” („бисквитка” за отказ), която спира бъдещето събиране на вашите данни при посещение на тази уеб страница. Opt-Out-„бисквитката” има действие само в този браузър и само за нашата уеб страница и се съхранява на вашето устройство. Ако изтриете „бисквитки” в този браузър, ще се наложи наново да се създава Opt-Out-„бисквитката”. Допълнителна информация относно защита на данните във връзка с Google Analytics ще намерите на уеб-страница на Google Analytics.
Получатели/ Категории на получатели:
Създадената в „бисквитките” информация се изпраща към сървъра на Google в САЩ и там се съхранява. В никакъв случай Вашият IP адрес не се обединява с другите данни на Google. При необходимост тази информация се изпраща на трети лица, доколкото това е предписано по закон или ако трети лица обработват тези данни въз основа на възложената им поръчка.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
След анонимизиране на IP адреса не може да се направи връзка с вашата личност. Статистически обработените данни след 26 месеца се изтриват в Google Analytics. В отчети, изготвени на базата на Google Analytics, не съществува повече никаква връзка с конкретна личност, за която данните се отнасят.

Общ преглед на използваните „бисквитки” с допълнителна информация (напр. относно срока за съхраняване на данни)

 

6. Получатели извън ЕС

Като се изключи обработването на данни, описано в точка 7, ние не предаваме Вашите данни на получатели, намиращи се извън Европейския Съюз и извън Европейското икономическо пространство. За посочената в точка 6 възложена от нас обработка на данни данните се предават към сървъра на доставчика на тракинг или респективно таргетинг технологии. Тези сървъри отчасти се намират в САЩ (подробности по този въпроси се съдържат в съответните пояснения за конкретни получатели). Предаването на данни става на принципа на така наречения Щит за личните данни, както и въз основа на така наречените стандартни договорни клаузи на Комисията на ЕС.

7. Вашите права като субект на данни

7.1 Общ поглед
Наред с правото за оттегляне на дадено съгласие при наличие на съответните законови предпоставки Вие имате следните други права:

7.2 Право на информация съгласно член 15 от Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право съгласно член 15 алинея 1 от Регламента при поискване да получите безплатна информация относно съхранените при нас данни, отнасящи се до личността Ви. Това включва по-специално:

Ако личните данни се изпращат в трета държава или на международна организация, то Вие имате право съгласно член 46 от Регламента да бъдете уведомени за подходящи гаранции във връзка с изпращането на данните.

7.3 Право на корекция съгласно член 16 от Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право незабавно да поискате от нас корекция на засягащите Ви неверни лични данни. С оглед целите на обработването на данни Вие имате право да поискате допълване на непълни лични данни – в това число посредством допълнително пояснение.

7.4 Право на изтриване съгласно член 17 Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право да поискате от нас незабавно изтриване на засягащите Ви лични данни, ако е налице една от следните причини:

В случай че направим личните Ви данни публични и сме задължени да ги изтрием, ние предприемаме подходящи мерки с оглед на наличните технологии и разходите по реализация, за да информираме трети страни, обработващи Вашите данни, относно това, че Вие искате и от тях да изтрият всички линкове, касаещи тези лични данни, или копия или реплики на тези лични данни.

7.5 Право да се иска ограничаване на обработването съгласно член 18 от Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от следните предпоставки:

8. Контактни лица

8.1 Контактни лица при въпроси или при упражняване на правата Ви за защита на данните
Ако имате въпроси относно нашата уеб страница или пък във връзка с упражняването на правата ви, засягащи обработването на вашите данни (права, касаещи защита на данните) може да се обърнете към нашия отдел за обслужване на клиенти.

8.2 Контактни лица при въпроси, касаещи защита на данните
Ако имате допълнителни въпроси, отнасящи се до обработването на Вашите данни, Вие може да се обърнете към длъжностно лице по защита на данните.

8.3 Право на обжалване пред надзорния орган по защита на данните
Освен всичко друго Вие по всяко време имате право на обжалване пред Комисия за защита на личните данните.

crossmenuchevron-down Пон.-Съб. 09.00ч.-20:00ч.