mail
Позвънете ни

0878 76 26 28

Символи за химическо чистене

 Цикъл на изпиране

A

Машинно изпиране – нормален цикъл

B

Машинно изпиране с постоянно притискане

C

Машинно изпиране –  за фино/деликатно пране

D

Само ръчно пране

E

Не изпирай.

F

Не изстисквай на ръка.
 Температура на водата

G

Максимална температура на водата 200° F/95° C.

H

Максимална температура на водата 160° F/70° C.

I

Максимална температура на водата 140° F/60° C.

J

Максимална температура на водата 120° F/50° C.

K

Максимална температура на водата 105° F/40° C.

L

Максимална температура на водата 85° F/30° C.
 Цикъл на сушене чрез центрофуга

M

Машинно сушене.

N

Машинно сушене – нормален цикъл

O

Машинно сушене с постоянно притискане

P

Машинно сушене – цикъл за фино/деликатно пране

Q

Не изсушавай.
 Топлинни настройки

R

Настройка на сушилнята при каквато и да е температура

S

Настройка на сушилнята при висока температура

T

Настройка на сушилнята при средна температура

U

Настройка на сушилнята при ниска температура

V

Без топлина/въздух

W

Не се суши (използва се с “Не изпирай”)
 Специални инструкции

X

Линия за изсушаване

Y

Сушене на закачалка

Z

Сушене върху плоскост

a

Изсушете на тъмно.
 Символи за избелване

b

Използване на всякаква белина, когато е необходимо

c

Използване на нехлорирана белина, когато е необходимо

d

Да не се използва белина!
 Гладене - сухо или пара

e

Необходимост от гладене

f

Гладене при висока температура

g

Гладене при средна температура

h

Гладене при ниска температура

i

Не глади!

j

Гладене без използване на пара
 Химическо чистене

k

Само химическо чистене

l

Химическо чистене с използване на какъвто и да е разтворител

m

Химическо чистене с използване на какъвто и да е разтворител, с изключение на трихлоретилен

n

Химическо чистене с използване на нефтен разтворител, Хидрокарбон

o

Не използвайте химическо чистене!
 Специални инструкции за химическо чистене

p

Ниска температура

q

Кратък цикъл

r

С намалена влажност

s

Приключване на цикъла без пара